zingeving

Zingeving en existentiële intelligentie bij kinderen

Existentiële intelligentie is te definiëren als een sensitiviteit en capaciteit om na te denken over grote levensvragen. Deze kinderen zijn niet bang om na te denken over hun eigen bestaansrecht en de betekenis van het leven, maar contempleren regelmatig over vragen zoals waarom we zijn geboren, waarom we sterven en hoe creatie is ontstaan.

Misschien ken je ze wel, deze kinderen lijken “oude zielen” te zijn, en komen wijzer over dan je op grond van hun leeftijd zou verwachten. Ze hebben een soort zesde zintuig, en kunnen een scherpe intuïtie hebben, waarbij ze je verhalen vertellen die getuigen van een grondig inzicht in interpersoonlijke relaties.

Thema’s waar zij zich mee bezig houden zijn bijvoorbeeld:

 • Waarom ben ik hier?
 • Zijn er andere dimensies, en als dat zo zou zijn, hoe zien die er dan uit?
 • Kunnen dieren ons begrijpen, en als dieren sterven – waar gaan zij dan naar toe?
 • Zijn er echt geesten?
 • Waarom doen sommige mensen zulke slechte dingen?
 • Is er leven op andere planeten?
 • Waarom zouden er wel of geen God of goden bestaan?

Existentiële(zingeving) intelligentie en andere vormen van intelligentie

Intelligentie betekent volgens Harvard psycholoog Howard Gardner: de bekwaamheid om te leren, om problemen op te lossen. Dit kan volgens hem op verschillende (dus meervoudige) manieren. Dit betekent dat je op sommige manieren meer intelligent bent dan op andere. Hij ontwierp het concept van meervoudige intelligentie.

De verschillende intelligenties volgens zijn theorie zijn:

 • verbaal/linguïstische intelligentie (taalslim)
 • logisch/mathematische intelligentie (rekenslim)
 • visueel/ruimtelijke intelligentie (beeldslim)
 • muzikaal/ritmische intelligentie (muziekslim)
 • lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegslim)
 • interpersoonlijke intelligentie (samenslim)
 • intrapersoonlijke intelligentie (zelfslim)
 • natuurgerichte intelligentie (natuurslim)
 • existentiële intelligentie (bestaanslim)

Als je laag op een IQ test scoort, betekent dit volgens Gardner dus niet dat je niet intelligent bent. Het betekent alleen dat je niet verbaal/linguïstisch, logisch/mathematisch en/of visueel/ruimtelijk intelligent bent. Op één van de andere manieren kan je wel erg intelligent zijn en heel erg uitblinken en daardoor zelfs heel succesvol worden. Mozart was volgens hem bijvoorbeeld muzikaal intelligent.
Voor kinderen die “bestaansslim” (of noem het “zingevingsslim”) zijn kan de huidige maatschappij soms te snel gaan. Zij hebben behoefte aan reflectiemomenten om over hun dagelijks leven na te denken.
Denk hierbij aan het kind wat blijft nadenken over het feit dat kinderen in zijn klas vervelend kunnen doen, en daarbij diep contempleert over de vraag waarom deze kinderen het zo moeilijk vinden om een ander gewoon niet te pesten?
Of het kind wat nadenkt over de integriteit van de juf voor de klas. Waarbij ze ziet dat de juf liegt als ze wordt geconfronteerd met het feit dat ze zelf een antwoord op een vraag niet weet. Waarom liegt iemand die autoriteit heeft, terwijl die persoon het voorbeeld hoort te geven?

Sommige kinderen liggen voor het slapen nog een tijd wakker om na te denken over hoe het leven werkt, en waarom mensen doen wat ze doen. Ze nemen dus niet zomaar iets voor lief wat een ander hem of haar wil laten geloven, maar zoeken zelf naar antwoorden.

Het dagelijks leven is voor hen al een interessant schouwspel om diep over na te denken. Maar wanneer er heftige gebeurtenissen plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld een scheiding, een ongeluk of ziekte, dan kunnen deze kinderen ook overbelast raken door hun eigen zoektocht naar antwoorden.
Soms is het dan fijn als ze op zo’n moment erkenning krijgen voor hun vragen en met iemand een diepgaand (en creatief) gesprek kunnen hebben, zodat ze hun eigen antwoorden kunnen ontdekken.
Yvonne is gespecialiseerd in zingevingsvragen bij kinderen en jongeren. Als je denkt dat jouw kind behoefte heeft aan dit type begeleiding, neem dan gerust contact op.

Agenda voorjaar 2022

 

Voorjaar 2022:

21 Mei 2022  Online – Training voor Volwassenen: Leren werken met de Innerlijke Reis methode voor Kinderen

Opleiding Kindercoach start september 2022 Online

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief