Training voor sensitieve jongeren

Deze training is speciaal bedoeld voor (hoog) sensitieve jongeren in de leeftijd van 13-17 jaar

Wat is (hoog)sensitiviteit?

Iemand die (hoog)sensitief is neemt veel kleine nuances, veranderingen, ontwikkelingen en prikkelingen binnen én buiten zichzelf zeer sterk waar.

(Hoog)sensitiviteit is een eigenschap van het perifere zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Het zenuwstelsel is uitermate gevoelig, waardoor (hoog)sensitieve mensen in staat zijn binnenkomende informatie nauwkeurig en op een diep niveau te verwerken en te analyseren. Het proces tussen het binnenkomen van een prikkel en het verwerken ervan door de hersenen verloopt genuanceerder dan bij de meeste mensen. (Hoog)sensitieve mensen verwerken zintuiglijke indrukken complexer. Meestal hebben ze ook meer moeite om spanning af te voeren. Deze combinatie leidt makkelijk tot overprikkeling.

Waar je (hoog)sensitiviteit aan merkt

Een sterke oplettendheid, ze zijn zeer gevoelig voor sferen en voelen vaak perfect aan wat een ander nodig heeft. Hun normen- en waarden besef is vaak sterk ontwikkeld en ze kunnen gericht zijn op de diepgang van het leven. Doordat ze zich bewust zijn van kleine nuances, kunnen ze in staat zijn de dingen met elkaar in verband te brengen en zo tot overzichtelijke oplossingen te komen. Ze zijn vaak creatief en hebben een sterke band met de natuur.

Er schuilt een groot talent in het sensitief zijn. Mensen die het lukt om op een positieve manier met sensitiviteit om te gaan kunnen hun eigenschap omzetten in een gave. Als je leert in je kracht te gaan staan wordt het makkelijker om je talenten te ontwikkelen.

Het blijkt echter dat veel jongeren niet weten hoe ze om moeten gaan met hun gevoelige lichaam. Het kost een meer tijd om alles te verwerken en een plek te geven. Ze voelen zich overweldigd door alle prikkelingen die op hen af komen. Hierdoor raken ze vaak overprikkeld.
Een overprikkeling ontstaat uit een combinatie van onvoldoende spanning af kunnen voeren en een te veel aan prikkels binnen krijgen. Wanneer je je niet op tijd weet af te sluiten voor meer prikkelingen van buitenaf dan dat je aankan raak je overprikkeld.
Dit kan ervoor zorgen dat je angstig, geremd of zenuwachtig wordt, terwijl deze mensen, als ze goed in hun vel zitten juist vaak invoelend, intuïtief, creatief, nauwgezet en gewetensvol zijn!
Allerlei negatieve gevoelens zoals irritatie, buikpijn, hoofdpijn, extreme moeheid, depressie etc. kunnen dan in het gevoelsleven de overhand krijgen.

Het is voor deze jongeren belangrijk om te leren omgaan met hun sensitieve lichaam. Op de juiste manier leren omgaan met zichzelf kan kinderen een heleboel blijdschap en energie teruggeven!!!

De Training

In deze training leren jongeren hoe ze met hun gevoeligheid kunnen omgaan. We werken met verschillende ondersteunende & leuke werkvormen zoals rollenspel, tekenen, massage, muziek, dans, visualisaties en de Innerlijke Reis methode.

De oefeningen helpen de jongeren om zich bewust te worden van hun gevoeligheid. Het zal hen ondersteunen met hun gevoeligheid te leren omgaan.
De training bestaat uit vier deelgebieden:
1. Zelf ontdekken hoe senstiviteit specifiek tot uiting komt, want dat ik is bij iedereen net verschillend. Het samen met de groep bespreken brengt een verdieping in de bewustwording op gang.
2. Aanvoelen wanneer hun overprikkelingsgrens is bereikt, en naar deze grens leren luisteren. In de praktijk zien we dat deze jongeren hun grens vaak niet op tijd aanvoelen. Belangrijk dus om signalen te leren herkennen.
3. Leren effectief met sensitiviteit om te gaan. “Ermee om leren gaan” kan zijn dat een jongere leert zich meer af te sluiten in een omgeving, maar het kan ook betekenen dat een ze juist meer contact maken met anderen, dit verschilt per persoon, daarom zullen we dit op de workshop voor iedereen apart bekijken en oefenen. Omdat we met een groep werken leren de jongeren vaak ook veel van elkaar over wat wel en niet werkt.
4. Leren overprikkeling te reguleren. Vragen als: “wat te doen als je buikpijn/hoofdpijn hebt” of een “boze of perfectionistische/starre bui hebt”  komen aan bod. De jongeren leren hoe ze hun zenuwstelstel weer tot rust kunnen brengen.

En daarnaast ondergaan alle jongeren een individuele Innerlijke Reis. In relatie tot hoogsensitiviteit hebben de meeste jongeren in hun levensloop al ervaringen opgedaan waarin zij onbegrepen werden. Dit kan opgekropte boosheid, verdriet of angst hebben teweeg gebracht. Een Innerlijke reis helpt om de opgekropte gevoelens in relatie tot zichzelf en anderen te verwerken, zodat je ook werkelijk met een opgeruimd gevoel het geleerde in de praktijk kan brengen.

Voor welke Jongeren?

Deze training is toegankelijk voor alle sensitieve jongeren.

De groep bestaat uit 8 -10 jongeren. Deze samenstelling waarborgt de veiligheid en zorgt voor een sfeer waarin veel ruimte is voor jezelf.
Kijk voor meer info over hoogsensitieve jongeren op onze website:
www.hsp-jongeren.nl
Op deze website vind je een vragenlijst en diverse filmpjes met tips voor jongeren.

Praktische informatie

Het tarief voor een training is € 135 per persoon.
Veel jongeren willen graag terugkomen omdat ze de dag zo leerzaam vonden, en doen dat dus ook!!!

De training begint om 10.00 en eindigt om 17.00.  

De groepsgrootte voor de leeftijd 13-17 jaar is maximaal ongeveer 8- 10.

Voor opgave:
Vul bij de contactpagina je naam, emailadres, telefoonnummer en de naam van je zoon/dochter in. Vermeld de naam van de training.

Kijk voor meer info over hoogsentieve jongeren op onze website:
www.hsp-jongeren.nl

Op deze website vind je een vragenlijst en diverse filmpjes met tips voor jongeren.