Toelatingscriteria

De Toelatingscriteria voor de opleiding tot Paradisekidscoach®

Je bent 18 jaar of ouder en voldoet aan MBO-4 niveau of hoger met een hulpverlenende beroepsfocus. Deze opleiding is ingeschaald op HBO niveau. Je beschikt over goede contactuele en communicatieve vaardigheden en staat open voor feedback en zelfreflectie.

Toelatingsgesprek
Na aanmelding zal een toelatingsgesprek op de leslocatie in Den Helder plaatsvinden.
De toekomstige student neemt naar het toelatingsgesprek minimaal een kopie van een MBO diploma van een hulpverlenend beroep mee,
of
minimaal een MBO diploma van een niet-hulpverlenend beroep en daarnaast voldoende bewijs van verdere scholing op hulpverlenend vlak. Denk hierbij aan (certificaten van) aanvullende cursussen en opleidingen op hulpverlenend of therapeutisch gebied.

Het belangrijkste criterium voor toelating is dat je kunt aantonen dat je beschikt over voldoende ervaring met betrekking tot gespreksvaardigheid, zelfreflectie, professionele houding & werkervaring in specifiek de hulpverlenende interactie. Onderwijstaken worden ook aangemerkt als hulpverlenende interacties.

Daarnaast wordt in dit toelatingsgesprek gesproken over jouw draagkracht en innerlijke ontwikkeling tot nu toe. In de opleiding zal je, tijdens het leren van werkmethodieken, met (soms pijnlijke) levens-ervaringsbagage geconfronteerd worden. Voor een gebalanceerde professionele ontwikkeling is het van belang om voldoende innerlijke draagkracht te hebben. Er is in de opleiding veel ruimte voor jouw groeiproces, echter de opleiding is geen therapeutische groep, maar staat ten dienst van een beroepsmatige ontwikkeling als kindercoach.