Toelatingscriteria

De Toelatingscriteria voor de opleiding tot Kindercoach

Je bent 18 jaar of ouder en voldoet aan MBO-4 niveau of hoger met  beroepsfocus gericht op hulpverlening of communicatie. Dit betekent dat je kunt aantonen dat je beschikt over goede communicatieve – en afstemmingsvaardigheid. Wanneer je meerdere kortdurende therapeutische -of coachende opleidingen hebt gevolgd kom je ook in aanmerking voor toelating.
Je beschikt over goede contactuele en communicatieve vaardigheden en staat open voor feedback en zelfreflectie. Deze opleiding is ingeschaald op HBO niveau.

Toelatingsgesprek
Na aanmelding zal een toelatingsgesprek op in de praktijk op Texel of via een beeldbelverbinding plaatsvinden.
Het belangrijkste criterium voor toelating is dat je kunt aantonen dat je beschikt over voldoende ervaring met betrekking tot gespreksvaardigheid, zelfreflectie, professionele houding & werkervaring in specifiek de hulpverlenende interactie. Onderwijstaken worden ook aangemerkt als hulpverlenende interacties.

Daarnaast wordt in dit toelatingsgesprek gesproken over jouw draagkracht en innerlijke ontwikkeling tot nu toe. In de opleiding zal je, tijdens het leren van werkmethodieken, met (soms pijnlijke) levens-ervaringsbagage geconfronteerd worden. Voor een gebalanceerde professionele ontwikkeling is het van belang om voldoende innerlijke draagkracht te hebben. Er is in de opleiding veel ruimte voor jouw groeiproces, echter de opleiding is geen therapeutische groep, maar staat ten dienst van een beroepsmatige ontwikkeling als kindercoach.