Ouderbegeleiding

Voor ouders die hun kind aanmelden bij Paradisekids is ook de mogelijkheid om aparte ouderbegeleiding te krijgen.
Als ouder heb je jezelf de taak gesteld om je kinderen liefdevol wegwijs te maken in deze wereld. En dat kan best een uitdaging zijn. Als een kind bij mij ons therapie komt, werken we ook regelmatig met de ouders. Want kinderen zijn vaak een spiegel voor hun ouders, ze weten onzekerheden en pijnplekken bij papa en mama feilloos te raken.
Je kunt als ouder die uitdaging aannemen en kijken wat het gedrag en/of gevoel van je kind met je doet. Misschien herken je veel van jezelf in je kind. In de ouderbegeleiding komen deze zaken aan de orde.

Ouderbegeleiding tijdens de verschillende Kinder-therapievormen

De begeleiding van een kind start met een oudergesprek (intake).
In het intakegesprek dat vooraf gaat aan de kinderbegeleiding, wordt samen gekeken naar de zorgen die je hebt over je kind, de mogelijke oorzaken van de klachten, wat er al is geprobeerd thuis en op school en vooral ook waar het kind zelf last van ervaart.
Tijdens het gesprek kan ik meer specifieke uitleg geven over de verschillende begeleidingsvormen en komen we tot overeenstemming of en wanneer de begeleiding met het kind wordt gestart.

Het is ook mogelijk dat tijdens het intakegesprek blijkt dat ouderbegeleiding alleen mogelijk voldoende is. D.w.z. dat door het werken met de ouder(s) vaardigheden aangeleerd kunnen worden, die in de opvoeding effect hebben. Of dat de ouder(s) werken aan oplossingen voor eigen stagnerende overtuigingen en gevoelens in het contact met het kind.
Als dat het geval is bespreken we samen welke vorm van begeleiding het meeste aansluit. De methodieken die wij toepassen bij kinderen zijn even geschikt voor volwassenen. Denk bijvoorbeeld aan gesprekstherapie, een hypnotherapiesessie, een Innerlijke Reis, creatieve therapie of Somatic experiencing.

Meestal komen in ouderbegeleiding de volgende onderwerpen aan bod:

  • het verbeteren van communicatie tussen ouders en kind;
  • contact maken met je kind
  • gevoelens van jezelf en je kind begrijpen;
  • afweermechanismen herkennen en hier effectief op reageren;
  • opvoedingsdoelen en de invloed van onze eigen kindertijd;
  • het verwerken van eigen pijn/trauma’s

Ouders die verder aan de slag willen met het bewust opvoeden van hun kinderen en hierbij zelfreflectie niet uit de weg gaan, kunnen meedoen aan de trainingen voor volwassenen
Het doel van deze trainingen is de communicatie met jezelf te verbeteren, oude pijn en opvoedtrauma’s van jezelf te verwerken, te leren ontspannen en met vertrouwen in het leven te staan.
Als je zelf helder bent over wat je vanbinnen voelt en denkt, kun je makkelijker met je kinderen communiceren.
Volwassenen kunnen er ook voor kiezen om dmv het volgen van een training, zelf de Innerlijke Reis® methode bij ons te leren, zodat ze deze methode kunnen toepassen bij zichzelf en anderen.