Inhoud van de opleiding Kindercoach

De opleiding tot Kindercoach leid je op tot een compassievol kindercoach waarbij jij, met vertrouwen in jouw eigen talent, kunt kiezen uit een uitgebreid methodiekpakket gebaseerd op een gedegen theoretisch kader. Daarnaast krijgt jouw eigen persoonlijke ontwikkeling volop de ruimte. Door het oefenen met methodieken is er gedurende de hele opleiding aandacht voor jouw eigen proces.

De opleiding omvat 10 dagen, verdeeld over 5 weekendmodules:

Module1:
In de eerste module leer je te werken met de Innerlijke reis methode. Deze methode wordt in al onze kindertrainingen toegepast. Je leert hoe je deze methode kunt toepassen bij kinderen en jongeren en leert vaardigheden om hen en de ouders voor te bereiden op een Innerlijke reis. Daarnaast leer je een heel aantal extra technieken die je kunt inzetten om het effect van deze methode te versterken en te integreren in hun groeiproces.

Module 2:
In deze module leer je te luisteren naar de behoeften en leervragen van het kind door intuïtief af te stemmen. We werken met geleide visualisatie als instrument om diepere betekenislagen bij kinderen aan te raken en exploreren de innerlijke wereld van kinderen als route naar innerlijke kracht en potentie.
Daarnaast richten we ons op hoogsensitiviteit: Je leert methoden gericht op het reguleren van prikkelgevoeligheid en focus op de empathische persoonlijkheid, je leert zingevingsvragen te herkennen. en leert methodieken uit de energetische therapie om te werken met zingevingsvragen.

Module: 3:
In deze module leer je te werken met traumabehandeltechnieken gericht op het verwerken van vervelende levenservaringen: Je leert Felt sense oefeningen uit de Somatic experience methodiek. Daarnaast verdiepen we ons in verliesverwerking en rouwverwerking specifiek gericht op interculturele en spirituele aspecten.

Module 4:
Deze module is gericht op gezinsbegeleiding: We gaan verschillende persoonlijkheidstypen en hun interactie met elkaar binnen het gezin onderzoeken. Daarnaast wordt de ontwikkelingsweg van verschillende persoonlijkheidstypen en worden specifieke spirituele groeivragen per type uitgesplitst.

Module 5:
In deze module gaan we dieper in op verschillende methodieken uit de creatieve therapie. We gaan aan de slag met existentiele levensvragen en behandeltrajecten voor kinderen en jongeren.
Daarnaast zullen de studenten hun eigen werkstukken presenteren.