Inhoud van de opleiding Paradisekidscoach®

De opleiding tot Paradisekidscoach® leid je op tot een compassievol kindercoach waarbij jij, met vertrouwen in jouw eigen talent, kunt kiezen uit een uitgebreid methodiekpakket gebaseerd op een gedegen theoretisch kader voor jouw professioneel handelen. Daarnaast krijgt jouw eigen persoonlijke ontwikkeling volop de ruimte. Door het oefenen met methodieken is er gedurende de hele opleiding aandacht voor jouw eigen proces.

De opzet van de opleiding, 10 dagen verdeeld over 5 weekendmodules:

Module1:
Wie ben jij als kindercoach, jouw visie, contact met je eigen innerlijk kind, jouw kernkwaliteiten.
Werken met geleide visualisatie als instrument om diepere betekenislagen bij kinderen aan te raken. De innerlijke wereld van kinderen exploreren als route naar innerlijke kracht en potentie.

Module 2:
Communicatie met het kind. Luisteren naar de behoeften en leervragen van het kind door intuitief innerlijk af te stemmen. 
Hoogsensitiviteit: Methoden gericht op het reguleren van prikkelgevoeligheid en focus op de empathische persoonlijkheid; het begeleiden van zingevingsvragen en energetische therapie.

Module: 3:
Werken met traumabehandeltechnieken, gericht op het verwerken van vervelende levenservaringen: Felt sense oefeningen van de Somatic experience methodiek met kinderen.
Verliesverwerking en rouwverwerking: interculturele en spirituele aspecten, levensvragen en verwerkingsmethodieke

Module 4:
Gezinsbegeleiding: Persoonlijkheidstypen en hun interactie met elkaar binnen het gezin, gebaseerd op het enneagram. De ontwikkelingsweg van verschillende persoonlijkheidstypen en specifieke spirituele groeivragen per type uitgesplitst.

Module 5:
Verdiepende creatieve methodiek gericht op existentiele levensvragen en zingevende behandeltrajecten met kinderen en jongeren.
Presentatie werkstukken van studenten.