Energetische Therapie

Energetische therapie is een parapluterm voor therapieën die zich richten op het energiecircuit van het menselijk lichaam, met als doel het zelfhelend vermogen te stimuleren en balans te creëren.

Wat is energie en hoe is deze verbonden met gezondheid?

Toen Einstein en Bohr in het begin van de twintigste eeuw de quantumfysica ontdekten, ontstond er in het wetenschappelijk veld het besef dat wij in essentie, op sub-atomisch niveau uit electro-magnetische energievelden bestaan. En niet alleen wij mensen, maar alles in onze realiteit is holografisch met elkaar verbonden door middel van energievelden. Moderne technologie heeft inmiddels instrumenten ontwikkeld om elektromagnetische velden te meten, inclusief dat van het menselijk lichaam.
De reguliere geneeskunde focust op de biochemie van cellen, weefsels en organen. Energie therapie focust op de menselijke energievelden die onder andere groei en regeneratie van cellen beïnvloeden, organiseren en controleren. De essentie van energetische therapie is het veranderen van onderliggende energiepatronen waardoor nieuwe vitaliteit aan het lichaam geven wordt, en daarbij groei en herstel gestimuleerd.

De ontwikkelingen in de quantumfysica zijn sinds Einstein en Bohr verder gegaan, er is veel onderzoek verricht wat voortbouwt op het beginsel dat we allemaal uit energie bestaan. Energie vormt het basiselement van alles wat leeft. En net als bij de lucht die we inademen is het moeilijk waarneembaar met onze ogen.

Ook onze gedachten en emoties bestaan uit energie, net als atomen of het menselijk lichaam, maar dan op een andere trillingsfrequentie van energie. Je kunt het enigszins vergelijken met water, wat in een lagere trillingsfrequentie ijs wordt, en bij een hogere trillingsfrequentie verandert naar stoom.
In een gezond persoon zijn de energie frequenties van het menselijk energieveld delicaat uitgebalanceerd. Wanneer we onderhevig zijn aan emotionele, mentale of fysieke stress raakt het energiesysteem uit balans en kan het na langdurige stress verstoord of geblokkeerd raken. Andere interne factoren die invloed hebben op het energiesysteem zijn onverwerkte traumatische ervaringen, negatieve overtuigingen, woede en angst. Daarnaast hebben externe factoren zoals voeding, gebrek aan lichaamsbeweging, en omgevingsinvloeden zoals verschillende vormen van milieuvervuiling ook invloed op persoonlijke energiefrequenties.

Hoe ontstaan blokkades?

In onze vroege jeugd verzamelen we informatie, overtuigingen (cognitieve schema’s), normen, waarden en misvattingen die als bouwstenen fungeren voor onze interne programmering. Onze interne programmering bepaalt hoe we met onszelf en de wereld om ons heen in relatie zijn. Naast sociale en culturele invloeden dragen ook genetische en gezins invloeden hier aan bij. In de loop van de jaren beïnvloedt onze programmering steeds sterker de manier waarop we onze energie, onze vitaliteit zelf (meestal onbewust) sturen. De informatie die we destilleren uit onze levenservaringen wordt ook opgeslagen in ons subtiele energiesysteem. Deze programmering blijft meestal hetzelfde totdat we ons realiseren dat onze overtuigingen invloed hebben op alles wat we doen. En we daarmee ook situaties zelf, meestal onbewust, mede creëren: zowel fijne als vervelende ervaringen. Pas als we deze patronen bewust willen gaan veranderen gaan we op zoek naar fundamentele oplossingen.

Het energiesysteem van het lichaam is verbonden met al onze functiesystemen zoals het zenuwstelsel, de hormoonhuishouding en het immuunsysteem. Wanneer ons menselijke energieveld, wat deze functiesystemen omgeeft, verstoord wordt heeft dit een effect op het vermogen om afweer te bieden of om groei te stimuleren. Maar er ontstaat ook een andere terugkoppeling: wanneer ons energiesysteem verstoord raakt kunnen we ook mentaal en emotioneel minder aan. Als ons energiesysteem gebalanceerd is kunnen we juist meer aan, dan hebben stressvolle situaties minder impact op lichaam en geest.

De kern van het werken met energetische velden is het besef dat energievelden, gedachten, emoties en innerlijke programmering intrinsiek met elkaar verbonden zijn: de onderlinge samenhang tussen lichaam en geest, tussen ziekte, onze overtuigingen en de manier waarop we onze energie naar onszelf en anderen sturen.
Inzicht in deze relaties kan ons leiden naar de oorsprong van een energetische blokkade of ziekte, en het vinden van een impuls richting herstel van vitaliteit. Ziekte en negatieve stemming wordt in dit licht gezien als een signaal van het energiesysteem dat iets in onze persoonlijke wereld ongezond werkt voor ons, en dat een verandering gewenst is.
Energie is altijd in en om ons heen aanwezig, maar het is ons gerichte bewust-zijn wat in eerste instantie de gewaarwording stimuleert waarmee subtiele trillingsfrequenties herkent worden, en deze vervolgens te activeren en intentioneel te sturen.
Sommige mensen kunnen van mening zijn dat deze trillingsfrequenties niet bestaan, maar dat de meeste van ons deze niet zien is nog geen bewijs dat ze er niet zijn. We zien de zuurstof die we inademen niet, we zien elektriciteit, atomen, geluidsgolven en wifi niet, maar we ervaren de neerslag van deze trillingsfrequenties wel in fysieke vorm.
Om te werken met het menselijk energieveld is een bovengemiddeld vermogen voor het waarnemen van subtiele energieën nodig. Zoals bij elk vakmanschap wordt iemands kunde bepaald door de combinatie van aanleg en oefening. Sommige mensen hebben een sterke intuïtie, of een extra zintuiglijke gevoeligheid en nemen dus meer waar dan de “gemiddelde mens”.

Wat doe je tijdens een behandeling?

Tijdens de behandeling worden onder andere technieken uit de Brennan Healing Science® toegepast. Deze worden ingezet om het menselijke electromagnetisch veld, ook wel de aura genoemd, te zuiveren, te balanceren, repareren en op te laden. Yvonne werkt intentioneel met haar handen, bijvoorbeeld bij het aanraken van bepaalde energiepunten op het lichaam. Vaak gaan deze sessies ook gepaard met het loslaten van emoties en herinneringen, aangezien de energieblokkades ook verbonden zijn met belastende overtuigingen die zijn opgedaan tijdens vervelende levenservaringen.
Yvonne heeft een intensieve vierjarige opleiding aan de internationale Barbara Brennan School of Healing Science gedaan, en daarvoor werd zij eind jaren ‘90 opgeleid als energetisch therapeut en reader aan de driejarige opleiding van het CICO in Utrecht. Als kind was Yvonne al intuïtief begaafd en uitgebreide scholing heeft haar vaardigheid verder verfijnd om specialistisch en diepgaand met verschillende frequenties te kunnen werken.

Het inzicht dat het menselijk lichaam uit energiefrequenties bestaat is in de niet-westerse traditionele geneeskunde een al duizenden jaren bestudeerd paradigma. Denk hierbij aan:

  • De ayurvedische indiase geneeskunde, meer dan 5000 jaar beoefend. Hier wordt consistent gesproken over een universele energie die “Prana” wordt genoemd. Deze universele energie wordt gezien als de oorsprong van leven. Prana betekent “de levensadem”.
  • In de Chinese geneeskunde wordt de naam “Chi” aan energie werd gegeven. Alle materie wordt doordrongen door deze universele energie, uitgesplitst in twee polaire krachten: yin en yang.

“In iedere cultuur, en elke medische geneeskunst gepraktiseerd voor de ontwikkeling van het huidige paradigma, werd de mens genezen door middel van het in beweging brengen van energie”
Albert Szent-Györgyi, MD
Nobel Laureate in Medicine