De Kindercoach

De Opleiding tot Kindercoach.

Een opleiding met een holistische visie op kinderen, jongeren en hun ouders.

De kindercoach.

Als Kindercoach ondersteun je vanuit een compassievol hart, met gedegen vakinhoudelijke kennis en praktijkervaring, kinderen, jongeren en hun ouders bij veranderingsprocessen. Uniek zijn de attitude van waaruit je werkt, de brede combinatie van werkvormen en de aandacht voor zingevingsvragen bij kinderen. Als je daarnaast bereid bent om je eigen persoonlijke ontwikkeling aan te gaan en wilt leren je intuïtie te gebruiken, dan is deze opleiding echt iets voor jou.

Je leert in 10 dagen hoe je kinderen, jongeren en hun ouders effectief kunt begeleiden bij veranderingsprocessen vanuit vertrouwen in jouw eigen professionaliteit, integriteit en intuïtie.

Wat kan de Kindercoach?

Deze opleiding leert je om te luisteren naar de achterliggende problematiek van een hulpvraag. Je leert met een compassievol hart aanwezig te zijn voor de thema’s waarmee het kind en het gezin bij je komen. Hoe spiegelt dit kind vragen die aanwezig zijn in het gezins- en schoolsysteem, en wat wil het kind werkelijk veranderen, in hemzelf en de wereld om hem heen? En, wat kan jij doen om de weg voor het kind vrij te maken om een eigen plek in te nemen in deze maatschappij? Een plek in deze wereld waarbij het kind floreert en tegelijkertijd mag blijven leren over het leven?
Deze opleiding gaat verder dan het leren van tips en tricks, je leert hoe je vanuit je hart kunt afstemmen, zodat een kind zich bij jou echt gezien en gehoord voelt (want vooral de ontwikkeling van jouw compassievolle aandacht voor de ander zorgt in essentie voor betekenisvolle sessies met kinderen, jongeren en hun ouders)
De vele ouders, hulpverleners en kinderen die aanwezig zijn geweest bij onze honderden workshops hebben ons vaak gevraagd hoe wij zo’n fijne sfeer kunnen creëren, waardoor kinderen echt vertrouwen voelen in hun eigen kunnen en zichzelf durven te zijn. Het antwoord hierop is altijd geweest: luister vanuit een open hart en wees integer, want dat is wat er voor zorgt dat het echt klikt met een kind en de ouders. Dat is de kern van de ontwikkeling die je in deze opleiding doormaakt – naast dat je ook een heleboel leert over methodiek en praktisch werken met levensthema’s!
Deze opleiding is een plek waar een veilige en warme zon voor jou schijnt, zodat jij je kunt ontwikkelen en je eigen licht kunt laten stralen voor de kinderen die bij jou aankloppen voor hulp.

Voor wie?

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die met kinderen werkt. Denk aan therapeuten, onderwijsbegeleiders en leerkrachten, pedagogisch medewerkers en psychologen. Het is belangrijk dat je al ervaring hebt opgedaan in het hulpverlenend werken met mensen omdat deze opleiding een verdiepingsslag in je werk zal geven en je tijdens de opleiding opdrachten zal uitvoeren met medestudenten. Het praktisch coachend werken vormt het zwaartepunt van deze opleiding. Vanwege het theorieniveau en de hoeveelheid zelfstudie en zelfreflectie, is deze opleiding ingeschaald op HBO niveau.

Wat leer je?

Deze opleiding heeft een verdiepende focus op het begeleiden van kinderen bij zingevingsprocessen -vaak opgeroepen door verlies, rouw en traumatische ervaringen. Maar ook bij het thema sensitiviteit wordt je geleerd hoe je kunt luisteren naar de diepere levensvragen waar deze kinderen en jongeren zich mee bezighouden. Je leert gezinnen effectief te begeleiden met respect voor verschillende persoonlijkheidstypen binnen het gezin, en met inzicht voor de onderliggende gezinsdynamiek. Tijdens de opleiding krijgt je vele werkvormen aangereikt zodat je op het individuele kind en gezin kunt afstemmen en passende oefeningen kunt aanreiken.

En praktisch, welke werkvormen?

Drama en speltherapie technieken, geleide visualisaties, helende verhalen, kunstzinnige therapie, creatief schrijven, de Innerlijke reis, somatic experience, energetische oefeningen, ademtechnieken, innerlijk afstemmen, individuele familieopstellingen en het Enneagram.
De focus van de bovenstaande methodieken is steeds integraal gericht op de praktische inzet bij bepaalde thema’s. Zodat je weet welke oefeningen vooral goed werken om een specifieke beweging in gang te zetten.
Je wordt een Kindercoach, je kunt aanvoelen welke impuls er nodig is om een gezonde beweging naar oplossingen te vinden, en weet dit vanuit inzicht en compassie, met specifieke werkvormen zodanig te communiceren dat deze beweging gemaakt kan worden.

Wat kun je met deze opleiding?

Je kunt na deze opleiding starten als kindercoach met een eigen praktijk, maar je kunt het geleerde ook integreren in je werk als therapeut, begeleider of leerkracht. Je kunt je aansluiten bij het Kindercoaching-gilde, en bij de stichting Adiona, de beroepsvereniging voor kindercoaches.

Uitleg over de opleiding