Creatieve Therapie voor kinderen

Creatieve therapie en speltherapie zijn kortdurende en intensieve vormen van kindertherapie.
De therapie wordt door kinderen vaak als leuk ervaren, omdat er ruimte en erkenning is voor het kind en we werken met werkvormen die het kind aanspreken en effectief zijn.

In deze therapie staat het kind centraal. Tijdens de sessies ontdekt het kind spelenderwijs dat er meer adequate manieren zijn om met lastige situaties om te gaan. Soms wordt daarmee het probleem opgelost. Soms is het probleem niet direct oplosbaar maar wordt uw kind wel vaardiger in die situaties.
Er zijn bij problemen diverse benaderingswijzen mogelijk. Ik kies die vorm die past bij dít kind.

In de therapie pas ik verschillende therapeutische werkvormen toe zoals helende verhalen, metaforen, tekenen, schilderen, therapeutisch spel en rollenspel.
Daarnaast maak gebruik van energetische oefeningen, visualisatie- en imaginatietechnieken en de helende reis.

Kinderen uiten zich bijvoorbeeld gemakkelijker in spel. Ze kunnen vaak beter spelen over de moeilijke kanten van hun leven dan er over praten.
De situaties in het fantasiespel hebben overeenkomsten met het werkelijke leven. Hoe het kind reageert en contact maakt lijkt ook vaak op hoe het in het echt zal reageren. Soms maakt spel duidelijk waar het bang voor is. Of dat het boos is. Of wat het graag zou willen.
De spelsituaties en de verhalen lijken op het leven maar zijn niet echt. We doen alsof. Dat geeft het kind de ruimte om te ontdekken, te oefenen, uit te proberen. In spel is dat veel veiliger dan in het echt.

Hoe verloopt de therapie?

Na aanmelding (op initiatief ouders of op aanraden van leerkracht, arts e.d.) volgt eerst een intakegesprek met de ouders.

Ouders kunnen belangrijke informatie geven over hun kind en hun kijk geven op de mogelijke oorzaak van het probleem. Dan plan ik drie keer een uur met het kind waarin ik de denk- en leefwereld van het kind beter leer kennen. Dat gebeurt via praten en spelen met materialen die aansluiten bij wat het kind leuk vindt. Allerlei speelmateriaal in het kindercentrum helpt ze om expressie te geven aan hun gevoel en manier van denken.
Kinderen geven tijdens deze diagnostische fase op geheel eigen wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden.

De diagnose richt zich natuurlijk op de klacht, maar vooral op de vraag; hoe steekt een kind van binnen in elkaar, wat is de onderliggende pijn, die te erg is om te voelen, en hoe beschermt een kind zich hiertegen, of welke beperkende overtuigingen heeft een kind? Nog belangrijker, welke hulpbronnen draagt een kind (onbewust) in zichzelf mee?

Na drie sessies met het kind volgt opnieuw een oudergesprek. Ik stel een procesplan op voor het eventuele vervolg van de therapie, geef een schatting van het aantal sessies en mogelijke adviezen aan de ouders.

In de laatste fase vindt de evaluatie en afronding plaats. Het moment van afronding wordt bepaald in onderling overleg tussen ouder, kind en therapeut. Indien van belang neem ik contact op met andere belangrijke personen rondom het kind zoals de leerkracht. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met de ouders. (zie: ouderbegeleiding)

Bij welke moeilijkheden kan worden geholpen?

  • Lichamelijke en psycho-somatische klachten zoals hyperventilatie, buikpijn, hoofdpijn
  • Aangeleerde probleemgewoontes zoals nagelbijten, duimzuigen, haar- plukken, snoepen
  • Verwerken van emotionele conflicten zoals traumaverwerking, angsten, rouwverwerking, fobieën
  • Gedragsproblematiek zoals woede- aanvallen, anti-sociaal gedrag, liegen, gebrek aan concentratie
  • Ontwikkelingsproblematiek zoals eetproblemen, slaapproblemen, zindelijkheidstraining, leren en hechten
  • Omgaan met bijzondere eigenschappen zoals hoogbegaafdheid en hooggevoeligheid
  • Autisme spectrum stoornissen
  • NLD, AD(H)D, dyslexie en dyscalculie

Werkvormen uitgeleg

Energetische oefeningen

Als kinderen erg gevoelig zijn en de sfeer van andere mensen om zich heen goed voelen en daar last van hebben, kunnen energetische oefeningen goed helpen.
Met oefeningen die inwerken op het energetische lichaam, help ik kinderen te aarden en zich beter af te sluiten voor alle indrukken om zich heen. Dit werkt bevorderend voor de concentratie en het geluksgevoel. Deze oefeningen kunnen kinderen thuis, samen met de ouders of alleen oefenen.

Visualisaties & imaginatie-technieken

Imaginatie is een verdiepte staat van bewustzijn waarin je kunt werken aan onderliggende trauma’s of belemmerende overtuigingen. Deze belemmeringen komen op een symbolische manier naar voren in de binnenwereld van het kind.

Helende Verhalen

Als ik met kinderen werk noem ik dit vaak een helend avontuur.
Het helende van zo’n avontuur is dat in deze binnenwereld dingen ervaren en gevoeld kunnen worden. Ook kunnen dingen begrepen en daardoor opgelost worden. En als het in de binnenwereld is opgelost, merkt het kind dat het ook in de buitenwereld veel beter gaat. Kinderen merken dat ze zich opgeschoond voelen na zo’n avontuur.
Soms schrijf ik voor de kinderen een ‘verhaal op maat’. Hierin gebruik ik personages die ze aanspreken, dus een lievelingsdier of -figuur.
In een therapeutisch verhaal kan vaak op symbolische manier heel goed gevoeld en geheeld worden wat er in het echte leven van het kind ook speelt. Dit hoef je niet uit te leggen of te verklaren. Ouders die een “verhaal op maat” een aantal keren voorlezen aan hun kind bemerken vaak meteen een verandering in het gedrag van het kind.

Kunstzinnige therapie

Door te tekenen/schilderen/boetseren werken kinderen aan hun gevoelens. Ondertussen wordt er gepraat en worden emoties verwerkt. Ook kan met behulp van een tekening heel duidelijk worden hoe het van binnen werkt bij een kind.