Het feit dat een groot aantal, zo’n 20% van de mensheid, hoogsensitief is, is nog bij weinig ouders, leerkrachten en zorgverleners bekend.

Het begrip hoogsensitiviteit werd door Elaine Aron in 1997 in de wetenschappelijke literatuur geïntroduceerd. Hoogsensitiviteit moet gezien worden als een aspect van het temperament; een eigenschap van het zenuwstelsel die ertoe leidt dat zintuiglijke prikkels intens worden verwerkt.

Deze intense verwerking is niet het gevolg van goed werkende zintuigen, maar van diepere verwerking. Het is daarmee uitdrukkelijk geen afwijking, maar een eigenschap dat een deel van de mensen èn de dieren karakteriseert.

Ondanks het feit dat hoogsensitiviteit geen afwijking is, kunnen hoogsensitieve

mensen, waaronder dus ook kinderen, het moeilijker hebben in onze maatschappij. Een maatschappij die gekenmerkt wordt door een overdaad aan prikkels kan er bij hoogsensitieve mensen toe leiden dat zij erdoor overweldigd worden wat resulteert in een overvol hoofd, lichamelijke klachten en een slecht humeur.

Lees verder