Training voor sensitieve kinderen

Deze training is speciaal bedoeld voor (hoog) sensitieve kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar

Wat is (hoog)sensitiviteit?

Een kind wat (hoog)sensitief is neemt veel kleine nuances, veranderingen, ontwikkelingen en prikkelingen binnen én buiten zichzelf zeer sterk waar.

(Hoog)sensitiviteit is een eigenschap van het perifere zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Het zenuwstelsel is uitermate gevoelig, waardoor (hoog)sensitieve kinderen in staat zijn binnenkomende informatie nauwkeurig en op een diep niveau te verwerken en te analyseren. Het proces tussen het binnenkomen van een prikkel en het verwerken ervan door de hersenen verloopt genuanceerder dan bij de meeste mensen. (Hoog)sensitieve kinderen verwerken zintuiglijke indrukken complexer. Meestal hebben deze kinderen ook meer moeite om spanning af te voeren. Deze combinatie leidt makkelijk tot overprikkeling.

Waar je (hoog)sensitiviteit aan merkt

Deze kinderen zijn oplettend, zeer gevoelig voor sferen en voelen vaak perfect aan wat een ander nodig heeft. Hun normen- en waarden besef is vaak sterk ontwikkeld en ze kunnen gericht zijn op de diepgang van het leven. Doordat ze zich bewust zijn van kleine nuances, kunnen ze in staat zijn de dingen met elkaar in verband te brengen en zo tot overzichtelijke oplossingen te komen. Ze zijn vaak creatief en hebben een sterke band met de natuur.

Er schuilt een groot talent in het sensitief zijn. Kinderen die het lukt om op een positieve manier met sensitiviteit om te gaan kunnen hun eigenschap omzetten in een gave. Als je leert in je kracht te gaan staan wordt het makkelijker om je talenten te ontwikkelen.

Het blijkt echter dat veel kinderen niet weten hoe ze om moeten gaan met hun gevoelige lichaam. Het kost een meer tijd om alles te verwerken en een plek te geven. Veel kinderen voelen zich overweldigd door alle prikkelingen die op hen af komen. Hierdoor raken deze kinderen vaak overprikkeld.
Een overprikkeling ontstaat uit een combinatie van onvoldoende spanning af kunnen voeren en een te veel aan prikkels binnen krijgen. Wanneer je je niet op tijd weet af te sluiten voor meer prikkelingen van buitenaf dan dat je aankan raak je overprikkeld.
Dit kan ervoor zorgen dat het kind angstig, geremd of zenuwachtig wordt, terwijl deze kinderen juist vaak invoelend, intuïtief, creatief, nauwgezet en gewetensvol zijn!
Allerlei negatieve gevoelens zoals irritatie, buikpijn, hoofdpijn, extreme moeheid, depressie etc. kunnen dan de overhand krijgen in het gevoelsleven van een sensitief kind.

Het is voor deze kinderen belangrijk om te leren omgaan met hun sensitieve lichaam. Op de juiste manier leren omgaan met zichzelf kan kinderen een heleboel blijdschap en energie teruggeven!!!

De Training

In deze speelse training leren kinderen hoe ze met hun gevoeligheid kunnen omgaan. We werken met verschillende ondersteunende & leuke werkvormen zoals rollenspel, tekenen, massage, muziek, dans, visualisaties en de Innerlijke Reis methode.

De oefeningen helpen de kinderen om zich bewust te worden van hun gevoeligheid. Het zal hen ondersteunen met hun gevoeligheid te leren omgaan.
“Ermee om leren gaan” kan zijn dat een kind leert zich meer af te sluiten in een omgeving, maar het kan ook betekenen dat een kind meer contact maakt met anderen, of meer in contact leert te komen met zichzelf, wanneer het voelt dat het overprikkeld raakt.
In deze training zal het kind ook leren om signalen van gevoeligheid als zodanig te herkennen, zodat ze leren voelen op welke signalen ze kunnen letten, nog voor dat het kind er echt last van krijgt of overprikkeld raakt.

Voor welke Kinderen?

Deze training is toegankelijk voor alle sensitieve kinderen.

De groep bestaat uit 8 kinderen. Deze samenstelling waarborgt de veiligheid en zorgt voor een sfeer waarin veel ruimte is voor het individuele kind.

Praktische informatie

Workshoptijd: van 10.00 tot 17.00
Regelmatig worden verdiepingsdagen georganiseerd. Verdiepingsdagen zijn open voor kinderen die al een keer eerder aan de training hebben deelgenomen.

Het tarief voor de training is € 135 euro per kind.
De deelnemersbijdrage voor de verdiepingsdag is € 90.

Opgave:
Vul bij de contactpagina je gegevens is van je zoon/dochter in. Vermeld ook de datum en de naam van de workshop

Kinderen aan het woord over de workshop: