Inhoud van de opleiding Paradisekidscoach®

De opleiding tot Paradisekidscoach® leid je op tot een compassievol kindercoach waarbij jij, met vertrouwen in jouw eigen talent, kunt kiezen uit een uitgebreid methodiekpakket gebaseerd op een gedegen theoretisch kader voor jouw professioneel handelen. Daarnaast krijgt jouw eigen persoonlijke ontwikkeling volop de ruimte. Door het oefenen met methodieken is er gedurende de hele opleiding aandacht voor jouw eigen proces.

De opzet van de opleiding, 20 dagen verdeeld over 10 weekendblokken:

Blok 1:
Wie ben jij als kindercoach, jouw visie, contact met je eigen innerlijk kind, jouw kernkwaliteiten.
Pedagogische grondslagen en ontwikkelingspsychologie.

Blok 2:
Luisteren en afstemmen, Communicatie met het kind en de ouders.
Gesprekstechnieken voor kinderen en jongeren.

Blok: 3:
Het intakegesprek en observatiemethodiek kind en gezin. De opbouw van een coachings sessie. Gedragsstoornissen en adequate begeleidingsdoelen en behandelgrenzen van de kindercoach.

Blok 4:
Oplossingsgericht werken: leerdoelen formuleren, motivatie bij het kind aanwakkeren en stimuleren, weerstand ombuigen, het maken van actieplannen, focus op vooruitgang, schaalvragen.
Creatief werken: drama en speltherapie methoden uitgelicht.

Blok 5:
De invloed van zwangerschap en geboorte. Traumabehandeltechnieken gericht op het verwerken van vervelende levenservaringen: De innerlijke reis, Voice Dialogue en Felt sense oefeningen van de Somatic experience methodiek met kinderen.

Blok 6:
Verliesverwerking: Verwerking van de scheiding van de ouders, vechtscheidingen, samengestelde gezinnen en loyaliteit.
Rouwverwerking: interculturele en spirituele aspecten, levensvragen en verwerkingsmethodieken.

Blok 7:
Hoogsensitiviteit: Methoden gericht op het reguleren van prikkelgevoeligheid en focus op de empathische persoonlijkheid; het begeleiden van zingevingsvragen en energetische therapie.

Blok 8:
Gezinsbegeleiding: Persoonlijkheidstypen en hun interactie met elkaar binnen het gezin, gebaseerd op het enneagram. De ontwikkelingsweg van verschillende persoonlijkheidstypen. Ruimte creëren in het gezin.

Blok 9:
Gezinsbegeleiding: Systemisch en contextueel coachen.
Contextuele therapie en systemisch werk, ordening en gezinsdynamieken.
Individueel systemisch coachen van het kind en de ouder.

Blok 10:
Casusbesprekingen, presentaties van werkstukken.